Solceller

2electrify som äger Sätila El-service  finns i Örby i Marks kommun och  har jobbat med solceller sedan förtaget grundades 2013 och installerat över 300 anläggningar runt om i Västsverige. Vi har installerat allt från fristående off-grid anläggningar för att försörja ett mindre växthus till villor, lantbruk och kommersiella fastigheter. 

 

Vi installerar just nu solceller i Marks Kommun, Borås, Göteborg, Mölndal, Härryda, Bollebygd, Rävlanda, Svenljunga, Tranemo, Varberg, Kungsbacka och Halmstad men återkom gärna med förfrågan för just din ort/stad. 

 

Hur går det till?
Vi börjar med ett kostnadsfritt platsbesök och tittar på era förutsättningar för er fastighet och tillsammans tar vi fram en lösning som passar bäst utifrån era önskemål.


Vi tar hand om allt pappersarbete inför installationen såsom föranmälan, färdiganmälan till nätägaren. 


Vi planerar sedan in ett lämpligt datum då våra erfarna montörer kommer ut till er och monterar solcellerna på taket samt monterar växelriktaren och gör övrig uppkoppling.


Intresserad och vill ha svar på dina frågor samt få offert? 

Kontakta oss enligt nedan: 

Rikard Johansson

rikard.johansson@2electrify.se 

0737-443243

 

Exempelvilla
Antal paneler: 30st 
Växelriktare: Sungrow SG10
Panel: Longi Solar 360W All Black 
Installerad effekt: 10.8 Kw 
Beräknad årlig produktion: 10000kw 
Ca pris inkl. moms efter skatteavdrag: 99000:-


Är det lönsamt med solceller?
Oavsett om det är på din villa, fritidshus, BRF eller på företagets ekonomibyggnad du väljer att installera solceller så ökar du med största sannolikhet värdet på fastigheten, dessutom sänker du dina driftkostnader och bidrar på ett positivt sätt till klimatet med produktion av grön el.

 

Privatpersoner kan få göra Grön teknikavdrag (15% av installationskostnaden) 

 

Eftersom varje fastighet är unik både till takyta, placering men framför allt den egna förbrukningen så finns det ingen standardkalkyl, man kan dock räkna med att investeringen är intjänad på 8-12 år. Går till exempel elpriset upp så blir investeringen lönsam snabbare. Med generösa garantier från flera tillverkare av paneler och växelriktare samt en installationsgaranti ifrån oss på 10 år så blir investeringen både trygg och lönsam. Panelerna har en hållbarhet på ca 30 år. 
 

Solar Edge för Maximal effekt!

SolarEdge är en av de största tillverkarna av växelriktare. Största skillnaden jämfört med andra tillverkare är att varje panel eller panel-par får en optimerare kopplad till sig som styr så att varje panel ger optimal effekt, detta  beroende på hur solinstrålningen är och om det eventuellt är något träd eller något annat som skuggar. Om något går sönder i anläggningen så kommer systemet stängas ner och det är då endast ca 40 volt som mest i kabeln på taket då optimerarna fungerar som DC-brytare.
Om du väljer SolarEdge så kan ni ladda ner en app till din smartphone där du sedan får tillgång till exakt hur mycket din solcellsanläggning och respektive panel levererar i realtid.

Batterilagring 
Du kan även installera batterier för att lagra din egenproducerade el för att använda denna under kvällen/natten när solcellsanläggningen inte producerar någon el. Hur stor kapacitet du behöver styrs till viss del av hur stor din genomsnittliga förbrukning är under kvällen/natten. Vi hjälper dig gärna med en kalkyl och en eventuell installation av ett system ifrån "Sonnen" som är perfekt att kombinera med SolarEdge tekniken. 

Var används solpaneler?

Idag används solceller både på bostadshus, villor, företag och offentliga byggnader. Vanligast är att man har solpaneler på taket som en kompletterande energikälla. Det byggs fler och fler fristående solkraftsanläggningar med solcellsmoduler som står uppställda på stora ytor, bl.a. på Säve i Göteborg och utefter motorvägen söder om Varberg.


 

Flexibel montering - Säkert för taket 
Panelerna monteras ovanpå bärskenor av aluminium. Beroende på hur underlaget är på ert tak är används olika typer av godkända takfästen som inte påverkar tätskiktet. Solpanelerna kan monteras både efter takets lutning eller upphöjda på stativ i olika vinklar, riktningar och sektioner där de gör som mest nytta på ditt tak. Lite extra planering gör att det också i de flesta fall finns möjligheter att enkelt bygga ut systemet i framtiden. 


Växelriktare 
Växelriktaren är systemets hjärta. Ju effektivare växelriktare du installerar i kombination med bra solcellspaneler desto mer elproduktion får du ut. Med en WiFi-modul och uppkoppling till växelriktaren kan du sedan följa din elproduktion i mobilen.

 

Sälj din överskottsel

Oavsett var du bor och vilket nätbolag du har, kan du sänka din energikostnad genom att sälja din överskottsel. Kolla med lite olika elleverantörer vilka som ger mest valuta för dig.

 

Verkningsgrad för solceller och solpaneler 
Solcellernas verkningsgrad, eller hur mycket av solens energi de kan konvertera till sol-el, beror på flera saker: 

Väderstreck

Solceller trivs bäst i söderläge medans ett väst- eller östläge ökar din egenkonsumtion. Norrläge rekommenderas inte. 

Takvinkel

Solceller funkar bäst när solstrålarna träffar rakt på solpanelen. Den ideala takvinkeln är därför mellan 30-60 grader. Ett platt tak, med 10 graders takvinkel eller mindre, ger ungefär 10% lägre produktion. Man kan installera ställningar som vinklar upp solpanelerna på platta tak. 
 

Solpanelernas effektivitet

Olika typer av solpaneler har olika effekt och verkningsgrad. Monokristallina solcellsmoduler, som ofta är svarta, är effektivast med en verkningsgrad runt 15–22 %. Polykristallina solcellsmoduler, som är blåa, har en verkningsgrad på runt 15–17 %. 

Solpanelernas temperatur 

Solceller fungerar bäst när de är svala och har en yttemperatur runt +25 C. Därför är det svenska klimatet perfekt för solceller. 

Solpaneler kräver nästan inget underhåll 
Solpaneler kräver nästan inget underhåll eftersom det inte finns några rörliga komponenter som kan krångla. Panelerna behöver inte rengöras eftersom deras verkningsgrad endast i liten utsträckning påverkas av smuts. 


Solpaneler lagrar inte elen 
Så länge det är ljust får du energi från solcellerna. När det blir mörkt slutar energiproduktionen. Solpaneler har ingen möjlighet att spara den el du inte använder, men du kan komplettera dina paneler med batterier för att ha energi även när solen gått ner. Du kan också sälja din överskottsel. Genom att mata in överskottselen på elnätet kan du sälja den till ett elbolag, som i sin tur säljer elen vidare till andra elhandelskunder. 
 
Ansök om skattereduktion 

Som mikroproducent av förnybar el har du dessutom rätt till en skattereduktion på 60 öre per kWh för den överskottsel som matas ut på nätet. Högst så många kWh el som tas ut från nätet under året i samma anslutning, dock maximalt 30 000 kWh per år. Reglerna omfattar anläggningar som har en huvudsäkring om högst 100 A. Begäran om skattereduktion ska göras i inkomstdeklarationen som ska lämnas efter 
utgången av det kalenderår som underlaget för skattereduktionen avser. För att ha rätt till skattereduktionen måste du anmäla till ditt elnätsföretag att du framställer förnybar el. 


Tips: Från den 1 januari 2015 har du som är mikroproducent också rätt till skattereduktion för den överskottsel du matar ut på nätet. Vill du ha mer information om de skatteregler som gäller för dig som är mikroproducent, ska du kontakta Skatteverket. Avtalsvillkor för mikroproduktion

 

Länk till Skatteverket
 

Sätila El-Service AB

Hyssnavägen 31
51169 Sätila
 
www.satilael.se
instagram.com/satilael
facebook.com/satilaelservice.se
 
info@satilael.se
Tel: 0320 - 100 25